Bolniško nadomestilo, GYED in dodatek za iskanje zaposlitve se bodo decembra zvišali za ta znesek

V skladu z dogovorom med sindikati in delodajalci se lahko od decembra 2023 minimalna plača zviša za 15 odstotkov na 266.800 HUF, zajamčena minimalna plača pa za 10 odstotkov na 326.000 HUF. Veliki Martin Minister za gospodarski razvoj je po dogovoru obljubil, da bo vlada predloge obravnavala v najkrajšem možnem času in oblikovala potrebno zakonodajo. Dogovor je torej dosežen, počakati moramo še na uradni odlok. Glede na doslej napovedano pa je mogoče pričakovati, da se bodo številni prejemki, katerih višina je vezana na minimalno plačo, lahko zvišali že decembra, poroča portal.

Zaradi zvišanja minimalne plače so pomembne ugodnosti, kot so bolniška nadomestila, GYED in GYED starih staršev, zgornja meja GYED diplomantov, davčne olajšave za ljudi z nekaterimi boleznimi, plačilo za oskrbo otrok (GYOD) in najvišja višina nadomestila za iskalca zaposlitve se bo povečala.

Po novem dogovoru od decembra 2023

  • najvišji znesek plačila za varstvo otroka (GYED) in GYED za stare starše se bo povečal na 373.520 HUF (70 odstotkov dvakratne trenutne minimalne plače),
  • znesek diplomskega dodatka se poveča na 186.760 HUF (70 odstotkov minimalne plače) v primeru diplome in 228.200 HUF (70 odstotkov zajamčene minimalne plače) v primeru magisterija,
  • dnevni znesek bolniškega nadomestila se poveča na največ 17.787 HUF (30. dvakratnika minimalne plače)
  • znesek osnovne davčne olajšave, do katere so upravičeni ljudje z boleznimi, ki se štejejo za hude invalidnosti, se poveča na 13.300 HUF na mesec (15 odstotkov ene tretjine minimalne plače, zaokroženo na sto HUF),
  • plačilo za otroško varstvo na domu (GYOD) se bo povečalo na 266.800 HUF na mesec (od leta 2022 bo ta znesek enak 100 odstotkom minimalne plače),
  • znesek dodatka za iskanje zaposlitve ne sme presegati 8893 HUF na dan (60 odstotkov pokojninskega sklada v celotnem obdobju izplačevanja, ki ne sme biti višji od dnevnega zneska minimalne plače, ki velja na dan začetka upravičenosti ).

Rating
( No ratings yet )
Loading...
priporocila.firenews.video