začetek zbiranja naročil za prodajo 20-odstotnega kapitala

Ministrstvo za gospodarstvo in finance pospešuje postopek odprodaje svojega deleža v Banca MPS: Via XX Settembre sporoča, da je začela pospešeni postopek zbiranja naročil za prodaja 251.937.942 navadnih delnic Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, ki ustreza približno 20 % delniškega kapitala banke, prek konzorcija bank, ki ga sestavljajo BofA Securities Europe SA, Jefferies GmbH in UBS Europe SE kot skupni globalni koordinatorji in skupni knjigovodji, “z namenom spodbujanja plasiranja prej omenjenih delnic s kvalificiranimi vlagatelji v Italiji in tujimi institucionalnimi vlagatelji«.

V okviru operacije – beremo v zapisu – »je pod pogojem, da se Mef skupaj s skupnimi globalnimi koordinatorji in skupnimi knjigovodci zaveže, da v obdobju 90 dni ne bo več prodajal delnic banke na trgu. brez soglasja samih skupnih globalnih koordinatorjev in skupnih knjigovodcev in razen če so izvzeti v skladu s tržno prakso. Končni pogoji transakcije bodo sporočeni ob koncu umestitve.”

Rating
( No ratings yet )
Loading...
priporocila.firenews.video